CODUL ETIC

Pe parcursul întregii perioade de activitate Compania Amaxa respectă cele mai înalte standarde etice de ținere a afacerilor și comportamentului.

Amaxa este compania, în care se atrage atenție deosebită culturii și standardelor general acceptabile. Principiile de bază a ținerii afacerilor Companiei sunt sinceritatea, responsabilitatea și profesionalismul.

Respectarea normelor etice de către Conducere și ceilalți colaboratori ai Companiei este stabilită ca condiție importantă pentru fortificarea pozițiilor Companiei pe piața farmaceutică. Creșterea valorii Companiilor, păstrarea succesului obținut, grija pentru nume și imagine sunt scopuri prioritare în relațiile cu clienții și partenerii.

Codul etic demonstrează dorința noastră de a purta răspundere pentru activitatea desfășurată. Codul etic al Companiei Amaxa descriere regulile de comportament ale personalului și administrației în cadrul executării obligațiunilor de lucru și ținere a afacerilor.

Codul etic al Amaxa este prezentat prin combinația de principii etice, reguli și norme, care sunt obligatorii pentru executare de fiecare colaboratori al Companiei.